В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Работна среща проведе Областния координационен център за изпълнение на ПМС 100

prev next
     Днес - 27 февруари 2020 г., се проведе работна среща на Областния координационен център за изпълнение на ПМС 100 - за обхващане и приобщаване на децата в предучилищна и училищна възраст към образователната система. Заседанието бе председателствано от заместник областния управител Живко Желязков. Пред членовете на Координационния център Петър Петров от РУО Добрич отчете, че до момента екипите по общини са свършили много добра работа и всички деца на възраст от 4, 5, 6 и 7 годишна възраст са обхванати и посещават предучилищни групи и училище. Между 10 и 15 са децата в цялата област, които изобщо не посещават училище или детска градина, сподели Петров пред членовете на Координационния център, като подчерта, че основният проблем в тези случаи е отказът на родителите да пускат децата. В хода на дискусията бяха обсъдени механизмите, които могат да се прилагат, за да могат всички деца, подлежащи на предучилищно и училищно образование да ходят на училище и детска градина.
     Преди да закрие заседанието заместник областният управител Ж. Желязков насрочи следващата работна среща за 25.03.2020 г., на която Петър Петров от РУО Добрич да представи статистика за свършена работа.Актуално

съобщение

анкета