Доц. д-р Стоян Александров: Има воля за здравна реформа. Никой няма намерение да закрива болници.

prev next

     Късният час на проведената вчера среща, бе съобразен с възможността да присъства и част от пътуващия  екип на Министерството на здравеопазването, който  разяснява по места необходимостта от реформа и нейната цел: качествени здравни услуги за всеки пациент. Доц. д-р Стоян Александров - директор на дирекция в  Министерство на здравеопазването и Иво Ваклинов от НЗОК, информираха  присъстващите  кметове на общини, представители на РЦЗ и РЗОК, директори на болници за трудната ситуация в системата и необходимостта от взаимно разбиране, защото проблемът е общ. „Нека стане ясно, заяви доц. Александров, че болници няма да се закриват, но ще се дават пари за реално свършена работа".

     В момента най- големият дефицит в сферата на здравеопазването е контролът и категоричната позиция е, че наличният финансов ресурс, трябва да бъде регулиран. Още повече - има политическа воля нещата да се случват. Целта е да се осигури гарантиран равен достъп до качествена медицинска помощ във всяко населено място. Ако искаме да сме европейци и да правим стъпки към европейско ниво на здравно обслужване, нека да сме съпричастни към започналия вече процес. Към реформата тръгваме добронамерено, заяви представителят на министерството,  трябва ни вашата подкрепа, защото за всички е ясно, че финансовата рамка е ограничена".

     На срещата бе поставен  въпросът за долекуването, за кадрите, за необходимостта от реална хоспитализация. В края на дискусията присъстващите се обединиха около разбирането и готовността да подкрепят процеса на преструктуриране на болничните заведения, който няма алтернатива.

 

 
Актуално

съобщение

анкета