Областният координационен щаб проведе неприсъствено заседание

            Съгласно актуализирана заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването в проведено неприсъствено заседание Областния координационен щаб излезе с препоръка от мерки

         С оглед динамичната ситуация и въведеното извънредно положение за ограничаване заразата с COVID-19 и на основание заповед РД-01-124/13.03.2020 г. Областният управител Красимир Кирилов проведе неприсъствено заседание на Областния координационен щаб към Областния съвет по здравеопазване. Бяха обсъдени и набелязани конкретни мерки и препоръки, които да се спазват до второ разпореждане с цел ограничаване разпространението на зараза с коронавирус на територията на областта. За препоръките по надлежния ред са уведомени общините и всички институции, имащи отношение към упражняването на контрол по спазване на заповедта на министъра на здравеопазването.

         В прикачените файлове всеки може подробно да се запознае както с актуализираната заповед на министър Кирил Ананиев, така и с мерки, които на основание РД-01-124/13.03.2020 г. се препоръчват от Областния координационен щаб.

         Областният управител се обръща с апел към всички жители на област Добрич да бъдат отговорни и проявят разум и дисциплина.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета