В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Два пъти дневно е добре да се извършва дезинфекция на общите части в етажната собственост

     Във връзка с постъпилите множество запитвания от физически и юридически лица за това с какъв препарат, как и колко пъти трябва да се извършва дезинфекция на етажна собственост, търговски зали и други, потърсихме експертния съвет на специалистите от РЗИ Добрич, които препоръчват дезинфекцията да се извършва с препарати на хлорна или спиртна основа.
     При условие, че няма поставени под домашна карантина в етажната собственост, дезинфекция на общите части се препоръчва да се прави два пъти дневно, като е добре вторият път да е след прибиране на живеещите в етажната собственост.
На интернет страницата си на адрес: http://www.rzi-dobrich.org/378-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81 Регионална здравна инспекция предоставя информация за дезинфекция на здравни, търговски и различни от тях обекти. В информациите, специалистите посочват и препарати, които могат да се ползват ефективно, както и съотношението, в което, ако са под формата на концентрат, да се приготвят за употреба. Публикувани са и препоръки на Световната здравна организация за домашно лечение на заболели от коронавирус, както и номера на телефони, където всеки може да получи компетентен отговор или да подаде сигнал.
Днес излезе от печат извънреден брой на Държавен вестник - 28, в който е публикуван приетият Закон за мерки и действия по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март 2020 г.
     Според разпоредбите работодателите ще могат да предоставят само платен годишен отпуск на работниците или служителите си, без тяхно съгласие. Без да се изисква съгласие от служителите работодателите и органите по назначаване ще могат да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на своите подчинени. Въвежда се възможност работодателите и органите по назначаване в зависимост от характера на работата да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно.

     Срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13 март до 31 октомври 2020 г., се удължава с шест месеца, реши парламентът. Според приетите текстове за времето на удължения срок личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на България.

     До отмяна на извънредното положение няма да се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици, като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи, приеха народните представители.

     Парламентът реши аптеките да могат да отпускат лекарства само с рецептурна книжка без рецепта съгласно данните за отпуснати лекарствени продукти в нея от предходни месеци и по ред определен от здравната каса. Действието на приетата мярка ще продължи до два месеца след отмяната на извънредното положение, предвижда законът.
С пълният текст на Закона, можете да се запознаете на следния адрес:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147150

     Министерство на здравеопазването има разкрита денонощна телефонна линия, на която граждани и организации могат да задават своите въпроси относно COVID-19. Телефонният номер е: 02 807 87 57. 
Актуално

съобщение

анкета