Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която определя болниците за лечение на пациенти с COVID-19

     На интернет страницата на Министерство на здравеопазването е публикувана заповед № РД-01-159/27.03.2020 г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, с която се определят лечебните заведения за болнична помощ и структурите в тях, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с положителна проба за COVID-19. За област Добрич в заповедта на министър Ананиев са посочени три болници - МБАЛ Балчик, МБЛА Каварна и МБАЛ Добрич, съответно с 23 бр. легла, в Каварна - 14 бр. легла и в Добрич - общо 96 легла. Общият брой болнични легла на територията на област Добрич е 133. В документа още е разписано, че 11 легла в Инфекциозно отделение на МБАЛ Добрич са в структурата за Интензивно лечение - ОАИЛ/КАИЛ.
     Към заповедта са приложени съответните указания за изискванията и условията за работа.
    С други две заповеди, също публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването министър К. Ананиев допуска предварително изпълнение на конкретни мерки и указва действията на съответните институции - РЗИ и областните дирекции на МВР, за да се ограничава максимално разпространението на зараза сред населението с коронавируса.
     Приложение: Заповед № РД-01-159; Заповед № РД-01-158; Заповед № РД-01-157


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета