ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2019

Годишен доклад за дейността на Областна администрация Добрич за 2019 г.


Актуално

съобщение

анкета