В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

В неприсъствено заседание бе приета Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Добрич

     Приета е Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Добрич за периода 2020-2022 г. Припомняме, че ангажимент на областния управител, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование е изготвянето на стратегическия документ за новия времеви период - 2020-2022 г. В тази връзка бе сформирана група, която изготви проект на документа.
     Предвид въведеното извънредно положение в страната във връзка с епидемията от коронавирус и сроковете, регламентирани в Закона за предучилищно и училищно възпитание, в съответствие с чл. 72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, областният управител Кр. Кирилов инициира неприсъствено заседание. Бе събран пълен кворум и проектът на документа бе съгласуван с Областния съвет за развитие и Регионалното управление на образованието. Това дава възможност в срок общините да изработят своите общински стратегии за подкрепа за личностно развитие на децата в предучилищна и училищна възраст. Припомняме, че общинските стратегии също са за срок от две години. Съгласно чл. 197, ал.3 от Закона за предучилищно и училищно образование, ежегодно в срок до 30 април общинските съвети трябва да разгледат и приемат годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие.Актуално

съобщение

анкета