Областният управител Желязко Желязков е определен за член на Комитета за наблюдение /КН/ на оперативна програма „Транспорт”

     Председател на Комитета за наблюдение е заместник-министърът на МТИТС Ивайло Московски.

     Областният управител на Област Добрич Желязко Желязков е избран за член на комитета, като представител на Регионалния съвет за развитие /РСР/ в Североизточен район. За негов заместник е определен кметът на Балчик Николай Ангелов.
Актуално

съобщение

анкета