В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Правитеството предоставя за 10 години безвъзмедно управлението на античния храм на Кибела на Община Балчик

prev next
     Министерският съвет прие днес решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост, на община Балчик за срок от 10 години. Археологическата културна ценност с категория „национално значение" се намира в област Добрич, община Балчик, град Балчик и представлява „Античен храм на богинята Кибела".
     Предоставянето на недвижимата археологическа културна ценност ще допринесе за обогатяване културно-историческото наследство на местно ниво, ще подпомогне популяризирането на недвижимата ценност и превръщането й в съществен фактор за разширяването на културния туризъм. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Историческия музей в град Балчик.Актуално

съобщение

анкета