Първо заседание проведе Областната преброителна комисия

prev next

     Днес - 19 юни 2020 г., в Областна администрация се проведе първото заседание на Областната преброителна комисия във връзка с предстоящото през 2021 г. национално преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. Заседанието бе председателствано от заместник областния управител Живко Желязков. Членовете - представители на общините на територията на област Добрич, бяха запознати от ръководителя на Териториално статистическо бюро - Североизток, отдел "Статистически изследвания - Добрич" и секретар на Областната преброителна комисия Неделчо Василев с плана, по който ще протече националното преброяване догодина. Коментирани бяха стъпките, които общини и институции трябва да предприемат с оглед осигуряване на процеса по националното преброяване.

     "Общинските администрации проведоха своите първи заседания на комисиите, които ще имат ангажимент по осигуряването и провеждането на процеса на преброяване. Първото, което трябва да се направи до 26 юни т.г. от общините е да наберат регистратори, които в периода от 10.07.2020 г. до 10.09.2020 г. на терен ще проверят жилищния фонд, който е обитаем. На тази база ще бъдат определени преброителните участъци и районите на контрольорите" - каза Н. Василев.

     Следващата стъпка е набирането на желаещи да участват  в процеса като преброители или контрольори. Набирането на хора ще бъде в периода от 15.09.2020 г. до 30.10.2020 г. и заявленията ще се приемат от общините. Те ще преминат обучение и ще вземат активно участие в проброяването догодина.

     Преброяването на населението и жилищния фонд в страната ще премине в два етапа - първият етап ще бъде от 22.01.2021 г. до 31.01.2021 г., в който всеки желаещ жител на област Добрич ще може да извърши своето преброяване по електронен път, като системата ще генерира след попълване на въпросниците, регистрационен код, който преброилият се електронно трябва да предостави на преброител. Вторият етап ще започне на 01.02.2021 г. и ще продължи до 15.02.2021 г. В рамките на две сседмици всяко жилище ще бъде посетено от преброител. Тези, които нямат възможност или не желаят електронно да се преброят ще могат да направят това при посещение на преброител. Процесът ще приключи на 15 февруари 2021 г. Данните от цялата страна ще бъдат обобщени и представени от Националния статистически институт.
Актуално

съобщение

анкета