В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Работна група изготви проект на Регионална програма за заетост на област Добрич за 2020 г.

prev next
     Днес - 23 юни 2020 г., по председателството на заместник областния управител Живко Желязков се проведе среща на работната група, определена да изготви проект на Регионална програма за заетост на област Добрич за 2020 г., съгласно Заповед № РД01-328/29.05.2020 г. на министъра на труда и социалната политика.
     Спазвайки методиката и на база подадените заявления за участие в програмата от общините на територията на област Добрич, представителят на Дирекция „Регионална служба по заетост" - Варна, Светлана Иванова представи в резюме изготвения проект. В него е предвидено общо от общините да бъдат наети 41 безработни лица от целевите групи, обект на Програмата, както следва - Община Балчик - 2 лица на пълен работен ден; Община Генерал Тошево - 8 лица на пълен работен ден; Община град Добрич - 2 лица на пълен работен ден; Община Добричка - 6 лица на непълен работен ден /4 часа/; Община Каварна - 2 лица на пълен работен ден; Община Крушари - 10 лица, 8 от тях на непълен работен ден и 2 лица на пълен работен ден; Община Тервел - 7 лица на пълен работен ден, и Община Шабла - 4 лица на пълен работен. Иванова отбеляза, че всички общини са предвидили средства в бюджетите си за осигуряване на работно облекло и инвентар на наетите и припомни, че Областна администрация Добрич се отказва от полагащите й се две бройки, като те се предоставят на общините Генерал Тошево и Тервел.
     Общата стойност на програмата възлиза на 113 762 лв., от които 108 432 лв. се осигуряват от държавата, а 5 330 лв. - от общините на територията на областта. Предвижда се осигурената заетост да е до 4 месеца.
     Проектът на Регионална програма за заетост за 2020 г. на област Добрич ще бъде предложена за одобрение на заседание на Комисия по заетост, след което съгласно указания от Министерство на труда и социалната политика краен срок за представяне - 30.06.2020 г., ще бъде представена в министерството за одобрение.Актуално

съобщение

анкета