В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Комисията по заетост одобри проекта на Регионална програма за заетост на област Добрич 2020 г.

prev next
     Днес - 25.06.2020 г., при спазване на противоепидемичните мерки, се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. То бе председателствано от заместник областния управител Живко Желязков. В дневния ред бе предвидена една точка - приемане на изготвения от техническия екип проект на Регионална програма за заетост на област Добрич за 2020 г. на база подадените от общините заявки за участие.
     При откриване на заседанието Ж. Желязков припомни, че общата стойност на проекта е 113 762 лв., от които държавата осигурява 108 432 лв. Съгласно утвърдената методика и постъпилите предложения, за срок до 4 месеца ще бъде осигурена заетост на общо 41 безработни лица от целевите групи, като на пълен работен ден ще бъдат наети 27 лица, а останалите 14 - на непълен работен ден. Единодушно одобреният проект ще бъде изпратен в Министерство на труда и социалната политика за одобрение. Стартът на Регионалната програма за заетост е планиран за 03.08.2020 г., а краят трябва да е не по-късно от 02.12.2020 г.Актуално

съобщение

анкета