В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Правителството взе решение за откриване на процедури за възлагане на концесия за морски плажове

     Министерският съвет взе решение да бъдат открити процедури за възлагане на концесия за морските плажове „Кранево - централен" и „Кранево - юг" в община Балчик, област Добрич и за морски плаж „Офицерски - запад" в община Варна, област Варна. Това съобщава правителствената пресслужба, след проведеното днес редовно заседание на кабинета. Целта е обезопасяване на морските плажове и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.
     Процедурите се провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на всяка от двете концесии да е 20 години.
     Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за „Кранево - централен" е 111 559,03 лева без ДДС, а за „Кранево - юг" - 21 742,79 лева без ДДС. Размерът е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
     Двата морски плажа ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.Актуално

съобщение

анкета