Зам.-министър Деница Николова: Няма да има населени места без достъп до еврофинансиране в Североизточен район в програмния период 2021-2027 г.

     Няма да има населени места без достъп до еврофинансиране в Североизточен район в програмния период 2021-2027 г. Общинските центрове с население над 15 000 души ще са бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на регионите", а тези с по-малък брой жители ще са към Програмата за развитие на селските райони. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството след участие на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова в онлайн заседание на Националното сдружение на общините в Република България, провело се в края на миналата седмица.
     Към ресурса на двете програми ще се насочат средства и от останалите оперативни програми, с които ще се изпълняват интегрирани териториални инвестиции, обясни Николова.
     Тя уточни още, че в следващите седем години европейските програми ще подкрепят територията на целите общини, с всички населени места в тях, а не само конкретни градове, като целта е да се постигне по-добър ефект на развитие. Oсвен общинските администрации достъп до програмата ще имат всички заинтересовани страни - икономически оператори, неправителствен сектор, граждански организации и др., които ще имат възможност да инициират идеи, които могат да се подкрепят.
     Варна ще бъде център на растеж и бенефициент по приоритетната ос за интегрирано градско развитие в Североизточен район през предстоящия програмен период, като общината ще има бюджет за съвместни или индивидуални проекти с Русе и Велико Търново.
     От останалите 35 общини, които попадат в обхвата на ниво 2 в района, общините Добрич, Търговище и Шумен ще са бенефициенти на ОПРР по приоритетната ос за интегрирани териториални инвестиции.
     На заседанието на НСОРБ бяха избрани представителите на общините от Североизточна България в бъдещия Регионален съвет за развитие.
     От Добричка област за членове на новия Регионален съвет за развитие бяха избрани кметовете на община Добрич и на община Добричка.    
     От Варненска област в Регионалния съвет влизат кметовете на общините Варна, Девня, Ветрино, Вълчи дол и на Долни чифлик.
     Област Търговище ще бъде представена от кметовете на общините Опака и Търговище, а от област Шумен за членове бяха избрани кметовете на Шумен и на Венец.
     В съвета с право на глас ще участват и четиримата областни управители от района, предстоят и номинации на представители на научната общност, бизнеса, неправителствения сектор, висшите учебни заведения и др.
     „С Регионалните съвети за развитие правим преход към истинска регионална политика", подчерта заместник - регионалният министър и допълни, че именно съветите ще участват в предварителната селекция на проектите, като по този начин фокусът ще бъде върху конкретните нужди и потенциала на района, за да се подкрепят най-важните мерки.
     „Така ще сме по-близо до хората, защото съобразяваме инвестиционните проекти с всички специфики на територията", заяви още Деница Николова и беше категорична, че ОП „Развитие на регионите" ще продължи да подкрепя мерки за развитие и модернизиране на различна по вид инфраструктура.Актуално

съобщение

анкета