В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Министърът на земеделието, храните и горите издаде заповед за компенсиране на щети от неблагоприятни климатични условия

      Със Заповед №РД - 09-792 от 06.10.20 г., министърът на земеделието храните и горите Десислава Танева обяви неблагоприятни настъпили климатични събития в различни области на страната за редица култури, за които стопаните ще бъдат компенсирани. Сред обявените области с настъпили неблагоприятни климатични обстоятелства е и област Добрич.
     В документа се посочва, че земеделските производители с напълно пропаднали площи от посочените области и земеделски култури имат право на държавна помощ, съгласно условията на Решение С (2015) 6493 от 17.09.2015 г. на Европейската комисия за одобряване на държавна помощ SA. 42510 (2015/N) за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие.
     С пълния текст на Заповед № РД - 09-792/06.10.20 г. можете да се запознаете на следния адрес:
https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/10/07/zapoved_nebl_klim_usloviya_2020_za_saita.pdfАктуално

съобщение

анкета