АВиК проведе заседание, на което одобри проект на бюджет за 2021 г.

prev next
     Днес - 14.10.20 г. се проведе извънредно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия област Добрич. На заседанието, председателствано от областния управител Красимир Кирилов не присъстваха представители на Община Тервел и „ВиК - Добрич" АД. Съгласно първа точка от дневния ред на заседанието членовете на АВиК бяха запознати с проекто-бюджета за предстоящата 2021 г. Финансовият експерт Мими Атанасова представи пред членовете предложението, в което се предвижда бюджетът на Асоциацията за 2021 г. да бъде в размер на 63 326,98 лв., от които 22 164,44 лв. вноска на държавата - 35 %, а останалите 65 %, осигурени от вноски на общините общо в размер на 41 162,54 лв., разпределени в съотвествие на процентното им участие както следва - Община Балчик - 4 407,56 лв; Община Генерал Тошево - 3 274 лв.; Община град Добрич - 19 758,02 лв.; Община Добричка - 4 793,86 лв.; Община Каварна - 3 331 лв.; Община Крушари - 987,90 лв.; Община Тервел - 3 508,31 лв.; и Община Шабла - 1 101,89 лв.
      По втора точка от дневния ред бяха обсъдени проблеми с изграждането на водопроводни и канализационни мрежи в населените места. Кметът на Община Генерал Тошево сподели, че местната власт в следващия програмен период - 2021-2027 г., няма да бъде бенефициент по оперативни програми за изграждане на ВиК и канализация в населените места, като финансиране ще се отпуска за проекти на ВиК асоциациите чрез избрания воден оператор. Това, според него, до голяма степен ще бъде пречка поради факта, че операторът „ВиК - Добрич" АД има натрупани задължения. Становището му бе подкрепено и от представителите на общините Балчик и Шабла. За нерешени проблеми с водния оператор сподели и представителя на Община град Добрич, който настоя на следващи заседания на Асоциацията да присъства представител на водното дружество. В тази връзка председателят на АВиК - Добрич, Кр. Кирилов припомни, че държавата в лицето на новосъздадения холдинг във водния сектор само преди дни изплати задълженията за електроенергия на водното дружество. В хода на дискусията се стигна до решение всички общини на територията на област Добрич да посочат проблеми, свързани с дейността на оператора и налични за решаване на територията си, които да бъдат поставени на вниманието на Министерски съвет и Министерствата на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на околната среда и водите, с цел обединение на усилията на местна и изпълнителна власт за намирането на решения и прилагането им за подобряване на услугите по доставка, пречистване и отвеждане на вода за жителите на област Добрич.
      С изчерпване на дневния ред областният управител Кр. Кирилов закри заседанието.Актуално

съобщение

анкета