Учениците от 8 до 12 клас остават на дистанционно обучение до края на седмицата

     Днес се проведе заседание на Областен координационен щаб, на което се взе решение за организацията на учебния процес в училищата на територията на област Добрич. След като бяха отчетени спецификите на всяка община, както и нуждата от превенция и недопускане разпространение на заразата с коронавирус, членовете на Областен координационен щаб решиха на 12 и 13 ноември 2020 г. да се запази неприсъствено обучение за ученици от гимназиален клас - 8-12 клас. Решено бе също, училищата, в които е въведено със заповед или решение на министъра на образованието дистанционно обучение поради регистрирани положителни случаи на педагози или ученици, да продължат да работят в режима за срока, съгласуван с МОН. Предвид малкия брой или отсъствието на регистрирани положителни случаи в образователната сфера на територията на общините Каварна, Крушари, Шабла и Генерал Тошево, се взе решение училищата от 16.11.20 г. да водят присъствен учебен процес.
     За общините град Добрич, Балчик, Тервел и Добричка се реши в срок до 13.11.20 г. да свикат и да проведат заседания на общинските щабове, на които да вземат решения за организацията на учебния процес на своя територия.Актуално

съобщение

анкета