Областният координационен щаб ще предложи в две болници да се лекуват пациенти с COVID-19

prev next
     В изпълнение на указания на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов за определяне на болница на територията на областта за лечение на пациенти с коронавирус при достигане на заболяемост на 14-дневна база от 600 на 100 хил. жители, областният управител Красимир Кирилов свика заседание на Областен координационен щаб към Областен съвет по здравеопазване.
      При откриване на заседанието Кр. Кирилов, който е и председател на ОКЩ започна членовете му с писмо на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, с което в срок да 20.11.2020 г. се изисква всяка област да определи лечебно заведение, в което ще се приемат и лекуват пациенти с Ковид - инфекция и усложнения от нея, при достигане на заболяемост на 14-дневна база от 600 на 100 хил. души, след което предостави думата на секретаря на ОКЩ и директор на РЗИ д-р Светла Ангелова. Тя започна членовете с актуалната структура на трите многопрофилни болници на територията на област Добрич. В доклада й стана ясно, че проблемите пред общинските многопрофилни болници в Каварна и Балчик е липсата на медицински персонал, както и невъзможността в тях да се обгрижват пациенти, нуждаещи се от интензивно лечение. Въпреки структурата на МБАЛ Добрич - наличие на възлови отделения за лечение, след направен анализ на общ брой легла, наличие на медицински персонал, д-р Ангелова предложи област Добрич да предложи област Добрич да внесе в Министерство на здравеопазването становище две да са лечебните заведения за лечение - МБАЛ Добрич и МБАЛ Балчик, а всички други лечебни заведения на територията на областта да изготвят план и да имат готовност да оказват подкрепа на двете лечебни заведения с командировани специалисти.
     Подкрепа за предложението на д-р Св. Ангелова изказаха директорите на двете лечебни заведения д-р Георги Желязков и д-р Пламен Димитров, след което предложението бе подложено на гласуване и одобрено единодушно.
     МБАЛ Добрич разполага общо с 329 легла, от които към момента за лечение на пациенти с коронавирус инфекция са отделени общо 66 на брой. Днес към 10.00 ч. 45 от леглата за неусложнени пациенти са били заети, както и 4 от общо определените 6 легла за пациенти на интензивно лечение. МБАЛ Балчик има 18 легла за лечение на пациенти с коронавирус без усложнения, като днес към 10.00 ч. заетите легла в лечебното заведение са 13. В МБАЛ Каварна са заделени 12 легла за лечение на неусложнени пациенти и към днешна дата няма заети.Актуално

съобщение

анкета