В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Ваксините срещу COVID-19 и прилагането им са безплатни за населението, без значение на здравноосигурителния статус на лицата, е записано в Националния план за ваксиниране

     Приетият от правителството Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 определя приоритетните целеви групи за ваксинация. Препоръките за ваксинация се основават на подробна и задълбочена оценка на наличните доказателства.
     Приоритизирането на целевите групи се основава на епидемиологични и етични критерии. Определянето на целевите групи и препоръките за ваксинация ще зависят от посочените в официалната документация на разрешените за употреба ваксини групи от населението, за които е предназначена дадената ваксина.
     Планът подчертава, че от особено значение е първите доставки на ваксина да са предназначени за следните групи от населението, съобразно риска от инфектиране и необходимостта от поддържането на критичните структури за функционирането на обществото, изброени по ред на обхващане:
     - Медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник фармацевти и друг помощен персонал. Лицата са поставени под висок риск от заразяване с COVID-19 и могат да предават инфекцията на рискови групи от населението. Имунизирането им ще позволи те да продължат да изпълняват професионалните си ангажименти.
     - Потребители и персонал на социални институции, педагогически специалисти и персонал на ферми за отглеждане на норки.
     - Възрастни хора на и над 65-годишна възрасти и лица с придружаващи хронични заболявания поради по-тежкото протичане на заболяването и по-високият риск от развитие на усложнения и смъртен изход, в т.ч. имунокомпроментирани или лица с вторични имунни дефицити.
     - Уязвими групи от населението поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им на живот.
     Имунизациите срещу COVID-19 на целевите групи ще се извършват по предварително изготвени списъци и ще се прилагат от лекари в лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, РЗИ, от лекари в специализирани структури на МВР и МО и от нарочно създадени за целта екипи, вкл. и мобилни екипи.
     Две са условията за имунизиране - изразено желание и информирано съгласие.
Одобрението на бъдещите ваксини срещу COVID-19 за всички държави-членки на ЕС трябва да бъде предоставено от Европейската комисия след централизирана процедура за оценка, координирана от Eвропейската агенция по лекарствата. При процедурата за одобрение се прави детайлна оценка на данните за качеството, безопасността и ефикасността на всяка ваксина, като по този начин се гарантира, че ваксините са с подходящо качество и положително съотношение полза-риск.
     На днешното правителствено заседание бе одобрен и състава на Националния ваксинационен щаб:
     СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВАКСИНАЦИОНЕН ЩАБ

     Председател: Проф. д-р Красимир Гигов - генерален директор на Българския Червен кръст;
     Заместник-председател: Доц. д-р Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор;
     Секретар: Д-р Радосвета Филипова, държавен експерт в Министерство на здравеопазването;

     Членове:
   1. Главен комисар Стоян Темелакиев, заместник главен секретар на Министерство на вътрешните работи;
   2. Полковник доц. д-р Андрей Галев, началник на Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена в структурата на Военномедицинска академия;
   3. Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата;
   4. Д-р Страшимир Генев, Директор на дирекция „Болнична медицинска помощ" в Националната здравноосигурителна каса;
   5. Д-р Николай Брънзалов, заместник-председател на Управителния съвет на Българския лекарски съюз;
   6. Д-р Галин Каменов, епидемиолог в Националния център по заразни и паразитни болести;
   7. Д-р Румен Кофинов, управител на „БУЛБИО-НЦЗПБ" ЕООД;
   8. Д-р Теодора Тодорова, директор на дирекция „Здравен контрол" в Министерство на здравеопазването;
   9. Д-р Цветолюба Генкова, началник отдел в дирекция „Медицински дейности", Министерство на здравеопазването;
   10. Д-р Данчо Пенчев, заместник-директор на Столична регионална здравна инспекция;
   11. Проф. д-р Марияна Мурджева, Главен координатор на Експертен съвет по медицинската специалност „Клинична имунология".
     Припомняме още, че на редовното си заседание на 2 декември 2020 г. Министерски съвет прие и Национален план за готовност при пандемия.
     С пълния текст на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 и Националния план за готовност при пандемия, можете да се запознаете в прикачените файлове


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета