Областна епизоотична комисия проведе първо за годината заседание

     Днес - 20 януари 2021 г., се проведе първото за годината заседание на Областна епизоотична комисия. То бе председателствано от заместник областния управител Живко Желязков, който поздрави членовете на комисията за новата година и предостави думата на секретаря на Областна епизоотична комисия и директор на Областна дирекция „Безопасност по храните" д-р Анелия Андонова. ПРед присъстващите членове д-р Андонова отчете спокойна епизоотична обстановка на територията на областта и добави, че като цяло и в страната не се наблюдават огнища на различни заболявания по животните. Присъствалите на заседанието представители на ловни и горски стопанства, както и председателят на ловно-рибарското сдружение в областта споделиха, че нe се наблюдават големи популации диви прасета и ловците отчитат слаб отстрел на дива свиня.
      С изчерпване на дневния ред Ж. Желязков закри заседанието.Актуално

съобщение

анкета