Политическите партии и коалиции не постигнаха съгласие за ръководните длъжности в РИК

prev next
     Днес - 03.02.2021 г., от 10.00 часа в зала „Европа" на Областна администрация Добрич, Областният управител Красимир Кирилов свика консултации с ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции - ПП ГЕРБ, Коалиция "БСП - за България", ПП ДПС, Коалиция „Обединени патриоти - НФСБ и ВМРО", ПП „Воля" и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени - Коалиция „Демократична България- Обединение" - (Обединение „ДА България" и ДСБ). На консултациите присъстваха и представители на средствата за масова информация.
     Провеждането на консултациите е във връзка със задължението на Областния управител за определяне състава на Районна избирателна комисия /РИК/, съгласно изискванията на чл. 60 от Изборния кодекс и Решение № 1966-НС от 28.01.2021 г. на Централната избирателна комисия.
     Главният секретар на Областна администрация Румен Русев извърши проверка на представените документи и областният управител Красимир Кирилов откри консултациите, като започна участниците в тях с Решение № 1966-НС/28.01.2021 г. на ЦИК, в частта за общия брой на членовете на РИК Добрич. „Съставът на РИК е с общ брой 15 членове, включително председател, двама заместник-председатели, секретар и членове, като съотношението между партиите и коалициите от партии е, както следва: за ПП ГЕРБ - 5 членове, за Коалиция "БСП - за България" - 4 членове; ПП ДПС - 2 членове; Коалиция „Обединени патриоти - НФСБ и ВМРО" - 1 член; ПП „Воля"- 1 член; за Коалиция „Демократична България - Обединение" - 1 член. Тъй като партиите и коалициите, са направили предложения за всички членове, на които имат право, общият брой на членовете на РИК става 14 (четно число). Затова парламентарно представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на РИК (в случая това е партия ГЕРБ) и РИК става 15 членове" - посочи Кр. Кирилов и предложи събитието да протече при следния дневен ред:
     1. Предлагане и обсъждане на кандидатури за председател, заместник-председатели и секретар на Районната избирателна комисия с представителите на парламентарно представените партии и коалиции.
     2. Приемане на предложенията на партиите и коалициите с конкретни имена и данни за основни и резервни членове на РИК.
     3. Разни.
     По първа точка от дневния ред предложения с настояване за председателското място направиха ПП ГЕРБ, Коалиция „БСП за България". Тъй като ПП ДПС настоя за поста секретар на РИК, искана позиция и от коалиция „БСП за България", ако не отстъпи ПП ГЕРБ, и ПП „Воля", не бе постигнато споразумение за разпределение на ръководните длъжности - председател и секретар. В хода на дискусията представителите на коалиции „Обединени патриоти- НФСБ и ВМРО" и „Демократична България - Обединение", направиха предложения съответно за заместник-председател и член на РИК.
     Единодушно представителите на политическите сили приеха разпределението на брой членове в РИК, съгласно Решение № 1966-НС от 28.01.2021 г. на ЦИК и след като не се постигна съгласие за председател и секретар, по силата на горецитираното решение на ЦИК, областният управител Красимир Кирилов обяви закриване на консултациите, като съобщи, че постъпилите документи от политическите сили заедно с протокол от проведените консултации ще бъдат изпратени в Централна избирателна комисия за служебно назначаване на РИК Добрич за предстоящите парламентарни избори.Актуално

съобщение

анкета