В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Централна избирателна комисия назначи РИК Добрич

     С Решение № 2019-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия назначи Районна избирателна комисия в Осми изборен район - Добрички, за изборите за народни предстаивтели на 4 април 2021 г.
     Припомняме, че съгласно изискванията на закона и своите правомощия областният управител Красимир Кирилов свика консултации с парламентарно представените парти и коалиции и партиите и коалициите с представители в Европейския парламент. В хода на заседанието политическите сили не постигнаха споразумение за ръководния състав на РИК. Съгласно изискванията на нормативната уредба, протоколът от заседанието, подписан от представителите на политическите сили, задно с подадените изискуеми документи бе изпратен в ЦИК за определяне състава на РИК Добрич и неговото ръководство.
     Районна избирателна комисия встъпва в правомощията си от 13 февруари 2021 г. С пълния текст на решението може да се запознаете на следния адрес:
https://www.cik.bg/bg/decisions/2019/2021-02-11
     Съгласно Хронограмата за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., приета с Решение № 1949-НС/21.01.2021 г., днес изтича крайният срок за назначаване на районни избирателни комисии. Желаещите да участват в изборите партии и коалиции трябва да се регистрират в ЦИК до 17.02.2021 г., включително. РИК регистрира кандидатските листи до 02.03.2021 г., включително. Предизборната кампания се открива от 05.03.2021 г.Актуално

съобщение

анкета