В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Директорът на РЗИ Добрич издаде заповед за намаляване на броя легла за лечение на пациенти с коронавирус

     Директорът на Регионална здравна инспекция Добрич д-р Светла Ангелова издаде заповед РД-01-480/21.05.2021 г., с която се намалява броя на леглата в лечебните заведения на територията на област Добрич за хоспитализиране на пациенти с коронавирус. Съгласно заповедта, съобразена с епидемиологичната обстановка, МБАЛ Добрич трябва да разполага задължително с 60 легла за лечение на пациенти с коронавирус в COVID-сектора на Второ вътрешно отделение. Броят на леглата за пациенти с COVID-19 в Отделението по анестезия и интензивно лечение е 6. В МБАЛ Балчик е разпоредено задължителният брой легла в Отделението по вътрешни болести да е 9, в Центъра за психично здраве "П. Станчев" - 10 броя легла, в Държавна психиатрична болница Карвуна - 4 легла. В специализирана болница за рехабилитация "Тузлата" ЕООД, Балчик задължителният брой легла е 2. Две легла задължително трябва да осигури и специализирана болница за рехабилитация "Медика Албена" в едноименния курорт. 
     Заповедта влиза в сила от 1 юни 2021 г. за лечебните заведения в областта, като само за ДПБ Карвуна заповедта е в сила от 25.05.2021 г.
     С пълния текст на документа можете да се запознаете в прикачения файл.


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета