В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Симулативна тренировка по линия на противодействие на тероризма се проведе в сградата на Областна администрация Добрич

     Служителите в Областна администрация Добрич и Областна дирекция "Земеделие" Добрич днес проведоха симулативна тренировка по линия на противодействие на тероризма. Тя бе ръководена от главния експерт по отбранително-мобилизационна подготовка в Областна администрация Добрич инж. Красимир Куртев. Съгласно сценария на занятието при дежурния по Областен съвет за сигурност по телефон постъпи сигнал за бомба в сградата. За сигнала бе уведомен областният управител В. Карапанчев и се извърши анализ на ситуацията, като се взе решение за провеждане на евакуация. Областният управител обяви евакуация на сградата. Същата бе проведена в рамките на заложеното в плана за противодействие на тероризма време. Служителят за връзка по сигурността уведоми за подадения сигнал Областна дирекция „Земеделие" и компетентните органи. Служителите в двете администрации се събраха на безопасно място и бе извършена проверка на наличността на хората.
     Занятието бе отчетено и бяха припомнени правилата, реда за действие и поведение при получаване на заплаха за наличие на взривно устройство в сградата.Актуално

съобщение

анкета