В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният координационен щаб проведе заседание

prev next
     Днес - 30.06.2021 г., областният управител свика и проведе заседание на Областен координационен щаб към Областен съвет по здравеопазване във връзка с разработени Насоки за реда и условията на сформиране на сборни групи през летните месеци в детските градини и ясли, разработени от Междуведомствена група с участието на Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, учители, директори на училища, родители, неправителствени организации и други.
     Проект на решение представи д-р Николинка Минчева - зам.-директор на РЗИ Добрич. „Тъй като в различните общини и детски заведения е различно, затова се спряхме на следния критерий - предлагаме сборни групи в детските градини да се сформират при посещаемост на и под 50 % от записаните по списък деца в групата в продължение на пет последователни дни. Броят на децата да бъде съобразен със здравните изисквания, като трябва да има осигурени най-малко 4 кв. м в общата площ на помещенията за всяко дете в детските градини. В детските ясли броят на децата да не надвишава 16, а в сборните кърмачески групи - 8. Трябва да се спазват мерките за дезинфекция на помещенията и прием на децата. Предлагаме персоналът, обслужващ всяка от сборните групи да бъде един и същ и не се сменя в продължение на три седмици" - представи предложението д-р Минчева.
     Зам.-кметът по хуманитарни дейности в Община град Добрич д-р Емилия Баева изрази мнение, че в сезон на отпуск и натрупана умора три седмици е дълъг период и предложи персоналът да не бъде сменян в продължение на две седмици, което бе одобрено от д-р Минчева. Зам.-директорът на РЗИ заяви още, че при сформиране на сборни групи в детските заведения общините трябва три дни преди образуването на такива писмено да информират РЗИ. След като не постъпиха други предложения областният управител Васил Карапанчев подложи на гласуване проекта за решение, който бе приет единодушно.
     Преди да бъде закрито заседанието В. Карапанчев и д-р Н. Минчева отправиха апел към представителите на общините и лечебните заведения за по-голяма активност по отношение на ваксинационния процес. Д-р Минчева обърна внимание, че сега, когато има налични всички видове ваксини, разкрити са кабинети за имунизация и работи системата за записване трайно се наблюдава слаб интерес от хората. В. Карапанчев подчерта, че при срещата си с държавния главен здравен инспектор доц. Кунчев последният изрази опасения за ръст на заболели, ако изостане процеса на ваксинация и не бъде обхванат голям брой хора.Актуално

съобщение

анкета