„Колеги” за един ден

     Областният управител окуражи учениците в мотивацията им да научат повече за държавната институция, да натрупат опит и да се запознаят с добри административни практики по отношение на регионалното развитие, административния контрол, работата с граждани. Изразена бе позицията,  че е много важно всички мениджъри  да съдействат и да направят така, че младите хора да остават в България,  тук да намерят добри условия за професионална реализация и тук да прилагат на практика своите знания и умения. Областният управител насърчи участниците в инициативата „Мениджър за един ден", като изрази надежда, че днешният ден ще бъде предизвикателство за трите десетокласнички и  ще помогне за бъдещата насока на тяхното  професионално развитие.

       За „придобит" опит и за успешно справяне с конкретни практически задачи по отношение на административната дейност, младите мениджъри ще получат сертификати от Областния управител.

     Събитието се провежда в рамките на инициативата „Мениджър за един ден", която се организира от Джуниър Ачийвмънт България.
Актуално

съобщение

анкета