Започват обученията в област Добрич на преброители и контрольори

     При стриктно спазване на противоепидемичните мерки започват обученията на преброителите и контрольорите, които ще бъдат наети за Преброяване 2021.

     Обученията са еднодневни и се организират от общинските преброителни комисии и Отдел „Статистически изследвания - Добрич" по следния график:

Община

Преброители/ брой

Контрольори/ брой

Дата и час на обучението

Място на обучението

Балчик

59

19

31.08.2021 г. - 10.00 часа

Зала ТИЦ Мелница

Генерал Тошево

60

14

30.08.2021 г. - 10.00 часа

Зала Община

Добричка

100

21

03.09.2021 г.

9.00 ч. и 13.00 ч. по списък

Зала Община

Град Добрич

200

45

02.09.2021 г.

9.00ч. Първо име с начална буква от А до Л

13.30ч. Първо име с начална буква от М до Я

Зала НТС

Каварна

52

14

03.09.2021 г. - 9.00 часа

НЧ Каварна

Крушари

13

6

01.09.2021 г. - 9.00 часа

Зала Община

Тервел

51

14

02.09.2021 г. - 9.00 часа

НЧ Тервел

Шабла

25

10

03.09.2021 г. - 10.00 часа

Зала Община

     Срещите с преброителите ще се проведат в специално наети за целта зали, които са с достатъчно голям капацитет, за да отговарят на изискванията за предотвратяване на разпространението на КОВИД 19.

     Преброителите и контрольорите ще бъдат запознати със Закона за преброяването, съдържанието на преброителните карти, начина и времето на работа, правата и задълженията им. Специално внимание ще бъде обърнато на стриктното спазване на противоепидемичните мерки и указанията, които НСИ получи от Министерство на здравеопазването за провеждане на Преброяване 2021.

     По време на обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти, както и ще се сключват граждански договори с одобрените кандидати.

     Преброяване 2021 ще се проведе от 7 септември до 3 октомври на два етапа - първият етап, от 7 до 17 септември, ще бъде преброяване по интернет, а вторият, от 18 септември до 3 октомври - с преброители, които ще посещават домакинствата в часовете от 8.00 до 20.00 всеки ден, включително събота и неделя.

     Актуална информация за подготовката и провеждането на Преброяване 2021е налична на https://census2021.bg/
Актуално

съобщение

анкета