След съгласуване с областния управител кметът на община Каварна удължи с 30 дни въведеното бедствено положение за част от територията на общината

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 65, ал. 1, т. 1 и т. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за защита при бедствия и съгласувателно писмо изх. № ОМП-04-42#14 от 05.10.2021 г. на областния управител на област Добрич, във връзка със заседналия на 20 септември 2021 г. моторен кораб (м/к) „Vera Su" ИМО № 8611219, плаващ под знамето на Република Панама, в района на защитена местност Яйлата край с. Камен бряг, община Каварна, кметът г-жа Елена Балтаджиева удължи срока на обявеното със Заповед № 867/30.09.2021 г. бедствено положение за част от територията на общината. Новата заповед е с № 874 от 05.10.2021 г., в която се посочва, че остава в сила за посочената територия въвеждането на Общинския план за защита при бедствия. Продължава и изпълнението на разпоредените с предходната заповед мерки за овладяване на бедствието и въведените временни ограничения. Копие от заповедта е изпратено до вицепремиера и министър на вътрешните работи г-н Бойко Рашков и до областния управител на област Добрич Васил Карапанчев.
     Заповедта е публикувана на интернет страницата на община Каварна - https://www.kavarna.bg/novini-aktualno-sybitiya/novini/zapoved-874-05-10-2021-udylzhavane-na-bedstvenoto-polozhenie/Актуално

съобщение

анкета