Областна комисия „Военни паметници“ проведе заседание

prev next
     Днес - 07.10.2021 г., се проведе заседание на Областна комисия „Военни паметници", което бе председателствано от областния управител Васил Карапанчев. Участие в работата на Комисията взе Радослав Симеонов - главен експерт в дирекция „Социална политика и политика на военно патриотично възпитание" в Министерството на отбраната. По първа и втора точка от дневния ред постъпиха предложения от общините Добричка и Генерал Тошево - да изграждане на нови военни паметници в населени места в общините. Община Добричка предлага да бъде поставена възпоменателна плоча на загиналите във войните от с. Ново Ботево на сградата на кметството в селото. След обсъждане единодушно предложението бе прието. Община Генерал Тошево внесе предложение за изграждане и поставяне на паметни плочи в селата Житен и Кардам. В предложението се предвижда в с. Житен да се поставят две плочи - едната с имената на загиналите жители на селото, а другата - на загиналите в битката за с. Житен, които са от други населени места в страната. Представителят на община Генерал Тошево Маргарита Великова уточни, че предложението за паметна плоча с имената на загиналите жители на селото е на инициативен комитет от хора от селото. По второто предложение - за паметна плоча в с. Кардам, се предвижда на нея да бъдат изписани имената на загиналите във войните от селата Кардам, Огражден, Чернооково и Йовково. С гласуване единодушно предложението бе прието.
     По трета точка секретарят на комисията гл. експерт ОМП инж. Красимир Куртев докладва внесените предложения от общини за ремонт и поддържка на военни паметници на територията на областта. След обсъждане членовете на Комисията гласуваха да се предложат за отпускане на средства за ремонт военни паметници в селата Красен и Извор в община Генерал Тошево, както и паметникът на ген. Тошев в общинския център, и в селата Долина, Житница и Карапелит в община Добричка.
     Всички решения на Областна комисия „Военни паметници" ще бъдат изпратени за съгласуване в Министерство на отбраната.
     С изчерпване на дневния ред областният управител Васил Карапанчев закри заседанието.Актуално

съобщение

анкета