Важни транспортни проекти за реализация в област Добрич представи пред централната власт областният управител

     Областният управител Васил Карапанчев заедно със зам.-областния управител Здр. Здравков и гл. експерт инж. В. Димитров взеха участие в организираната и проведена в Русе среща „Бизнесът следва транспортната инфраструктура", на която присъстваха министърът на финансите Валери Белчев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова, министърът на икономиката Даниела Везиева и заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христина Велинова.
     Представени бяха транспортни инфраструктурни проекти, имащи за цел да подобрят обслужването за бизнеса и населението в транспортно отношение, да повишат логистичната свързаност на северна България и да повлияят в положителна насока на икономическото развитие като се намали регионалния дисбаланс, сподели след срещата областният управител В. Карапанчев. След срещата той предостави на всеки един от присъствалите министри предложения за реализиране на транспортни инфраструктурни проекти на територията на област Добрич, които ще повлияят положително върху развитието на икономиката на целия регион, а именно:
     - Участъкът от републикански път II-29 Добрич - Варна, да се включи приоритетно за подготовка за реализиране на инвестиция и превръщането му от дву- в трилентов път;
     - Да се изгради отсечка по републикански път II-71 в участъка Добрич - Албена, като се направи обход на с. Батово;
     - Да се изгради североизточен обходен път на гр. Генерал Тошево в участък по републикански път II-29;
     - Да се планира цялостно асфалтиране на отсечката Добрич - Балчик - част от републикански път II-27.
     В предложението си още областният управител настоява да се планира целево финансиране от държавата за общините и Областно пътно управление, с което да се подобри общинската и републиканска междуселищна пътна инфраструктура.
     Не на последно място В. Карапанчев настоява да се осигури генераторен локомотив, с което да се гарантира движението на спалния вагон по жп линията Кардам-София до и от Генерал Тошево.
Снимка Областна администрация РусеАктуално

съобщение

анкета