В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Намалена е продължителността на задължителните изолация и карантина при положителен резултат за коронавирус

     От 11 януари 2022 г. лицата с потвърден COVID-19 подлежат на задължителна изолация за период от 10 дни, считано от датата на потвърдителното лабораторно изследване. Всички близки контактни на доказан случай на коронавирусна инфекция подлежат на 7-дневна карантина, считано от датата на последния им контакт с потвърдения случай. Мярката е разпоредена със заповед на министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова, издадена на 11.01.2022 г.
     Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени предписанието за поставяне под карантина на близко контактно лице, при положение че то има поставена допълнителна (бустерна) доза ваксина срещу COVID-19. Условието е лицето да предостави по електронна поща отрицателен резултат от проведено след 72 ч. от датата на поставяне под карантина PCR изследване. Карантината се отменя до 24 часа от представяне на документа.
Със същата заповед се отменя условието за задължителна 14-дневна изолация след изписване от лечебно заведение.
     Издадените към момента на влизане в сила на заповедта предписания за изолация и карантина се преустановяват след изтичане на посочения в тях срок.
     С пълния текст на заповедта можете да се запознаете на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.Актуално

съобщение

анкета