В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Със заповед на директора на РЗИ се въвеждат временно ограничителни мерки в област Добрич

     Със заповед на директора на Регионална здравна инспекция д-р Светла Ангелова, която ще бъде публикувана на интернет страницата на инспекцията, за периода от 28.01.2022 г. до 06.02.2022 г. на територията на област Добрич се въвеждат някои ограничения за лица под 18-годишна възраст. Мярката е продиктувана от високия ръст заболели. В тази връзка Областен координационен щаб към Областен съвет по здравеопазване проведе неприсъствено заседание, на което се взе решение да бъдат временно въведени някои ограничения за лицата ненавършили 18 години.

    На заседанието в доклада си д-р Ангелова, която е и секретар на ОКЩ, посочи, че към 27.01.2022 год. 14-дневната заболяемост на 100000 жители в област Добрич е 987,68%000, с трайна тенденция да нараства. „Потвърдени случаи за област Добрич за последните 14 дни са 1682, от тях лицата под 18 години заемат 23%. Има дни, в които относителният дял на положителните непълнолетни лица достига до 35%. Възрастовото разпределение на положителните лица под 18 год. за 14-дневния период (14-26.01.2022год.) е 11% - деца от 0 до 6 год.; 14% - деца от 7 до 10 год.; 75% - деца от 11 до 18 год." - докладва д-р Ангелова и допълни: - „Регистрираният седмичен ръст на новооткритите заразени със SARS-CoV-2 лица е средно над 70% в последните 8 календарни дни, като в някои от дните (23.01, 24.01,25.01.2022г.) е над 100%".

    Тя информира още, че за периода от 13.01.2022 год. до 27.01.2022 год. Под карантина като контактни са поставени общо 3922 лица, като разпределението им по възрасти е както следва:

o    От 0 год. до 6 год. възраст - 322 лица - 8%

o    От 7 до 10 год. възраст - 450 лица - 12%

o    От 11 до 18 год. възраст - 1662 лица - 42%

o    над 19 год. възраст  - 1488 лица (38%), от които 170 лица в пенсионна възраст.

    14-дневната заболяемост на 100000 жители по общини е както следва:

 

към 20.01.2022год.

към 26.01.2022год.

Към 27.01.2022год.

Община Каварна

530,00%000

740,60%000

835,00%000

Община Шабла

807,00%000

922,30%000

968,40%000

Община Добрич

685,70%000

1082,40%000

1299,80%000

Община Балчик

820,50%000

1355,40%000

1443,70%000

Община Г.Тошево

302,60%000

541,50%000

565,40%000

Община Добричка

208,70%000

456,30%000

519,40%000

Община Тервел

384,20%000

649,20%000

675.70%000

Община Крушари

133,60%000

160,30%000

187,00%000

посочи още секретарят на ОКЩ и отчете, че се наблюдава трайна тенденция на бързо и значително увеличение на стойностите.

    Съгласно Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение №9 от 13.01.2022год на Министерски съвет, област Добрич е част от Регион 3. От 26.01.2022год. регион 3 влезе в етап 2 от Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19. В изпълнение на Националния план за периода от 28.01.2022 г. до 06.02.22 г. се забранява посещение на непълнолетни лица в търговски центрове тип МОЛ, кина, клубове, заведения за хранене и развлечения без законен настойник; забранява се посещението на непълнолетни лица в заведения за хранене и развлечения след 22.00 часа; преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови занимания, дейности по интереси, екскурзии, спортни празници и други, както и масови мероприятия, организирани от юридически и физически лица, включително училища, за всички възрастови групи; преустановяват се присъствените групови занятия с деца в езиковите центрове, обучителни школи и други. Допуска се провеждането на национални и областни кръгове на олимпиади и състезания от календара на Министерство на образованието и науката.

    В заповедта на директора на РЗИ Добрич, която ще бъде публикувана на интернет страницата на Инспекцията и изпратена до всички членове на ОКЩ, се посочва точния часови диапазон, в който разписаните в документа мерки ще действат.

    Със Заповед № РД-01-37 от 27.01.2022 г. директорът на Регионална здравна инспекция увеличава броя на леглата за пациенти с коронавирус в ДПБ „Карвуна". С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачен файл.

     След съгласуване с главния държавен здравен инспектор директорът на РЗИ издаде и заповед за временни противоепидемични мерки, която влиза в сила от 18.00 часа на 28 януари 2022 г. С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета