В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Със Заповед на директора на РЗИ Добрич от 00:00 часа на 7 февруари се въвеждат противоепидемични мерки на територията на областта

    Днес - 04 февруари 2022 г., областният управител Галин Господинов свика и проведе неприсъствено заседание на Областен координационен щаб към Областен съвет по здравеопазване. Директорът на Регионална здравна инспекция и секретар на Щаба д-р Светла Ангелова докладва актуалната епидемична обстановка за областта, от който става ясно, че процентът на заразените с COVID-19 продължава да расте. Към 03.02.2022 г. заболяемостта в област Добрич е 1245,46%000. Тенденцията се наблюдава и в отделните общини от област Добрич, като към 03.02.2022год. в областта има 3 общини със заболяемост над средната за областта - Балчик (1765,7%000), Добрич(1737,2%000) и Шабла (1406,5%000). В община Каварна заболяемостта е 1125,4%000. В 3 общини (Добричка, Тервел и Генерал Тошево) заболяемостта е в интервала 750-900%000 и само в община Крушари заболяемостта е 213,7, т.е. под 250%000, посочи в доклада си д-р Ангелова.
      Отчетена бе и заетостта на болничните легла в лечебните заведения в областта към 03.02.2022 год.:
• легла за възрастни пациенти с неусложнен Ковид-19: максимален капацитет 123, в момента са разкрити 65, заети - 41.
• педиатрични легла за пациенти с COVID-19 до 18 години - 5разкрити, заети - 2;
• легла за интензивни грижи на пациенти с COVID-19 - максимален капацитет 8, в момента са разкрити 8, заети - 4
• легла за възрастни пациенти с психични заболявания с неусложнен Ковид-19: максимален капацитет 30, в момента са разкрити 30, заети - 20
      „Предприетите до момента противоепидемични мерки оказват все още недостатъчен ефект върху разпространението на Ковид-19 в областта, тъй като са действали твърде кратко време. Необходимо е същите да бъдат актуализирани и съобразени с възстановяването на образователния процес в училищата след междусрочната ваканция, както и да се разшири спектърът от обекти и дейности, които да прилагат активно ограничителни противоепидемични мерки" - посочи д-р Светла Ангелова и предложи мерки, които след обсъждане бяха приети с мнозинство. Съгласно нормативните изисквания, директорът на Регионална здравна инспекция изготви заповед, която бе съгласувана с главния държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев. Новите мерки влизат в сила от 00:00 часа на 07.02.2022 г.
      Областният управител заяви, че непрекъснато епидемичната обстановка се следи и при запазване на нивото на заболяемост или снижаването му, в спешен порядък наложените противоепидемични мерки ще бъдат разгледани и променени при ниски нива на разпространение на заболяването.
      С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета