В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Добри думи за работата на Областна администрация

     Запитването на Даниел Божинов е свързано с изготвянето на курсов проект на тема: „Социално- икономически различия между Североизточен и Югозападен райони за планиране".

     След като бе предоставена бърза и точна информация от отдел „Регионално развитие и административен контрол", в администрацията се получи благодарствено писмо, в което четем:

     „Уважаеми господин Областен управител, искам да изразя своята най- голяма благодарност, относно информацията, която ми изпратихте в помощ на моя курсов проект. Информацията ми бе страшно полезна и влезе изцяло в употреба. Предвид напрегнатата Ви програма и анжгажиментите, с които сте натоварен Вие и Вашата администрация, аз съм много щастлив, че намерихте време да откликнете и на моята молба. Обръщайки внимание на  поставените от мен въпроси, засилихте вярата ми в институцията, като част от системата, създадена да помага на хората и да решава проблемите им. Благодаря Ви още веднъж и вече знам, че мога да разчитам на Вас!"- пише в писмото си Даниел Божинов от Добрич.
Актуално

съобщение

анкета