Областният управител участва в работна среща по проект

       Областният управител Желязко Желязков е заявил категоричната подкрепа като администрация- партньор. Според него това е един изключително  мащабен,  амбициозен и значим проект, чиято реализация ще бъде от полза за хората на цяла Северна България. С работата си по отделните дейности, Областна администрация Добрич и общините - целеви групи, ще изпълнят потвърдените ангажименти, чиято основна цел е: оптимизиране на качеството, ефективността и достъпността на предоставяните услуги за потребителите. Развитието на електронното управление ще направи тази цел осъществима.

       Днес в Областна администрация- Плевен ще се състои официалното подписване на договора с избраните изпълнители на обществена поръчка по проект „По- добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен райони за планиране". Проектът се изпълнява от  Областна администрация Плевен в партньорство с областните администрации Добрич, Ловеч и Габрово.

 

 

  
Актуално

съобщение

анкета