16 АПРИЛ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

16 АПРИЛ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ


                            ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЮРИСТИ!

     През далечната 1879 г. на 16 април първото Велико Народно събрание приема най-модерната за времето си Конституция. В нея българските възрожденци претворяват идеалите за свобода и равенство и се узаконява възстановяването на българската държавност и правов ред. Дата 16 април е приет за професионален празник на юристите.

     Уважаеми дами и господа,
     Приемете искреното ми уважение и респект към Вашата високоотговорна работа. Днес живеем във време на предизвикателства и ежедневно обществото е изправено пред различни изпитания и точно това поражда остра нужда от справедливост. Като Областен управител на област Добрич, аз съм убеден, че Вие, представителите на юридическата общност, съблюдавайки върховенството на закона, работите за ефективна съдебна система и имате съществен принос в този процес. Пожелавам Ви високи професионални резултати!
      Нека всеки Ваш ден е изпълнен с удовлетворение и победа на справедливостта, спазвайки върховенството на закона!
     Защитавайте българската държавност и националната Конституция!
     Честит празник!


С уважение,

ГАЛИН ГОСПОДИНОВ
Областен управител на област Добрич
Актуално

съобщение

анкета