Областният съвет за развитие избра трима представители в регионалната структура

prev next
 

     В съответствие с процедурите на Закона за регионалното развитие, на 29 октомври в Областна администрация бе проведено  заседание на Областния съвет  за определяне на представителите на общините в Регионалния съвет за развитие на Североизточния район за планиране. До настоящия момент представител на местните власти бе кметът на Добрич Детелина Николова, която по- късно по време на избора, бе преизбрана. Съгласно промените в Закона, квотата за област Добрич е от трима представители. Присъстващите на заседанието членове на съвета /кметове и председатели на общински съвети/, приеха предложението на Областния управител за постигане на балансираност между различните типове общини и избраха представител на морските общини - кмета на Балчик Николай Ангелов и представител на общините от вътрешността на територията на областта - кмета на Община Добричка Петко Петков.

     Детелина Николова припомни, че председателството в РСР е на ротационен принцип между областните управители и по този начин в новия Регионален съвет Област Добрич ще има 4 гласа.

     Областният управител запозна накратко присъстващите с  резултатите от работата по Проект „Моят бряг" и набелязаните следващи стъпки за създаване на крайбрежни съвети, съставени от регионалните власти, общините и заинтересовани страни, и разработване на идеи и действащи процедури за създаване на Наръчник за регионално сътрудничество.

     В качеството си на Председател на Областния съвет за развитие, г-н Хаджиев  изрази подкрепа за  създаването на Районна устройствена схема на Област Добрич в съответствие с нормативните документи, която ще обхваща цялата територия на област Добрич и ще отговаря на принципите и критериите за интегрирано управление на крайбрежието. Областният управител обърна внимание, че  няма да има противопоставяне между регионалната устройствена схема и общинските устройствени планове. По-скоро регионалната схема ще е следствие на общинските устройствени планове, като се вземат предвид регионалните приоритети.

     В края на срещата г-н Хаджиев изрази адмирации на кмета на Добрич Детелина Николова и нейния екип по повод дадена висока оценка от европейските партньори и МДААР за  проект на Общината за взаимодействие и сътрудничество  с представителите на бизнеса- за публично-частно сътрудничество на местно ниво.

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета