В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

22 април - Международен ден на Земята

prev next
 

ПЕТНАДЕСЕТТЕ ОПАСНОСТИ ЗА ЗЕМЯТА

/Размисли относно връзката им с текущите проблеми на околната среда и устойчивото развитие на Област Добрич/

І. Вода

Търсенето на нови източници

Опазване на природните ресурси

Спестяване на водните ресурси

Обезсоляване

ІІ. Почва

Сушата и опустиняването

Защита от катастрофални събития

Защита срещу замърсители

ІІІ. Храна

Производство

Съхранение на храните

Нужди & отпадъци (прахосване-излишъци)

Обработка на храните

ІV. Енергия

Производство

Разпределение

V. Замърсяване

Глобално замърсяване

Местни замърсявания

VІ. Граници (ограничения) на развитието

Демографски растеж

Колапс на ценностите в мегаметрополиите

Вода, почва, храна, енергия

VІІ. Климатични промени и научните проблеми, свързани с прогнози

VІІІ. Глобален мониторинг на планетата

Земетресения

Вулкани и калдери

Атмосферен мониторинг

Мониторинг на замърсяването

Защита срещу наводнения и други неочаквани метеорологични събития

Защита срещу космически обекти

ІХ. Разпространение и противоракетна отбрана

Глобална система за отбрана

Опасност от разпространението на оръжия за масово унищожение

Х. Наука и технологии за развиващите се страни, за да се избегне противопоставянето Север-Юг и унищожение на околната среда

ХІ. Проблемът за замяна на органи

Изкуствени органи

Естествени органи

ХІІ. Медицината и биотехнологията

В лабораторията

В полеви условия

ХІІІ. Културно замърсяване

Ценностите (ценностна система) на науката

Наука и вяра

Наука и технология

Научен марксизма

Политическо насилие

Tелевизия

Пресата

Радио

Видео и други средства за масова комуникация

ХІV. Отбрана срещу космическите обекти

Метеорити

ХV. Нови инициативи за насочване на военни средства към проекти за мир.

 
Актуално

съобщение

анкета