Шест неохраняеми плажа в областта ще бъдат с осигурена водноспасителна дейност

     Областният управител на област Добрич, като възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, публикува Решение за откриване на процедура чрез публично състезание, за възлагане на обществена поръчка за обезпечаване с водноспасителна дейност на 6 неохраняеми морски плажа на територията на област Добрич за 2022 г. Плажовете и схемите за разполагане на 6 спасителни поста са одобрени от министъра на туризма. За настоящия летен сезон с по един спасителен пост до 15 септември от датата на сключване на договор след избор на изпълнител ще са морски плажове: „Космос", "Крапец-север" (част 2), „Шабла", „Добруджа-север 1", „Добруджа-север 2" и „Фиш-Фиш нов".
     Процедурата за избор на изпълнител е обявена в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки".Актуално

съобщение

анкета