В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Промяна на датата за провеждане на Общото събрание на АВиК

      Във връзка с насроченото за 30.06.2022 г. от 10,00 ч. редовното-присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД-гр. Добрич Ви уведомявам, че поради непредвидени обстоятелства заседанието ще се проведе на предвидената резервна дата 07.07.2022 г. от 10,00 часа, при същия дневен ред и същите мандати.Актуално

съобщение

анкета