В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Работна група за съставяне на областна аптечна карта проведе заседание

prev next

     Съгласно заповед на министъра на здравеопазването със заповед на областния управител е сформирана работна група, която има за задача изработването на областна фармацевтична карта. От Министерство на здравеопазването е разписана и изпратена методика, по която във всяка област в страната трябва да бъде изработена карта на аптеките и работещите в тях магистър-фармацевти и помощник-фармацевти.

        Работната група, сформирана със заповед на областния управител на Добрич днес - 20 септември 2022 г., проведе второто си заседание. Обсъдени бяха подадените данни по общини. Сред дискутираните моменти бе координация между членовете на работната група – представители на фармачевтите, общините, РЗОК и РЗИ. Заседанието бе председателствано от заместник областния управител Атанас Дучев, който с изчерпване на въпросите по текущата работа за изготвяне на областна аптечна карта закри заседанието.  
Актуално

съобщение

анкета