Учебно- методически сбор на Областния управител

      Целта на занятието, бе запознаване със структурните  промени в Гражданска защита, промените в нормативната уредба, свързана с дейностите по защита на населението и инфраструктурата от бедствия и аварии. Участниците бяха запознати и с реда за ползването на Системата за ранно предупреждение и оповестяване.

 

 
Актуално

съобщение

анкета