Успешна и благодатна Нова година,


УСПЕШНА И БЛАГОДАТНА 2023 ГОДИНА!

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ,

 

     В навечерието на Новата 2023 година приемете моите най-сърдечни благопожелания. Нека Новата година донесе във всеки дом топлина, доброта, вяра и надежда! Нека, почерпили от поуките и мъдростта на отиващата си 2022 година, се обединим и съхраним вярата в доброто!
     Нека бъде много успешна, мъдра и благодатна 2023 година!
     Пожелавам Ви в добро здраве и със силна мотивация да постигате набелязаните лични и обществено значими цели и всички ние да реализираме повече добри дела в името на нашите деца и бъдещето на България!

     Честита да е!


С уважение,

ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Областен управител на област Добрич

 
Актуално

съобщение

анкета