Експерти ще извършат огледи на граничните контролно-пропускателни пунктове в областта по искане на областния управител

Областният управител Здравко Здравков бе в столицата, където проведе работни срещи в Министерство на регионалното развитие и благоустройство, в Агенция „Митници“ с предложение за конкретни мерки за предприемане на действия по подобряване инфраструктурата на граничните контролно-пропускателни пунктове на територията на област Добрич. В резултат на проведените разговори утре – 20.01.2023 г., експерти от ведомствата, имащи отношение по поддръжката на двата гранични пункта, ще направят огледи на място за условията за извършване на конкретни мерки по границата. „Стратегията на централната власт е подобряване на състоянието на българската граница, която ще се реализира в два етапа - краткосрочен и дългосрочен. Решението изцяло зависи от централните власти. Ролята на областния управител е да настоява за оперативни срокове на изпълнение“ – каза Здравко Здравков.
Актуално

съобщение

анкета