В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Проведе се работна среща за планиране потребностите от социални услуги в общините в областта

     Днес - 10.03.2023 г., в Областна администрация Добрич се проведе работна среща между представителите на общините в областта и на Регионална дирекция „Социално подпомагане". Тя бе председателствана от заместник областният управител Атанас Дучев.
     Работната среща бе във връзка с подготовката за изработка на Национална карта на социалните услуги, в изпълнение на задълженията на администрацията по чл. 41, ал. 3 от Наредбата за планиране на социалните услуги. В нарочно писмо до кметовете на общини в областта, областния управител и Регионална дирекция "Социално подпомагане" Агенция за социално подпомагане изпрати указания за подготовката и изработка на областна карта на социалните услуги, която ще бъде част от Националната карта. В рамките на малко повече от месец общините извършиха анализи на предоставяните от тях услуги на потребители на своята територия и с подкрепата на РДСП планираха услуги от социалната сфера на общинско и областно ниво. Отчетени са потребностите и са планирани социални услуги на областно ниво, като предстои в края на месец март всяка една община да внесе за обсъждане и одобрение в Общински съвет предложените социални услуги. Предложението за областна карта на социалните услуги на територията на област Добрич, което ще е част от националната такава, трябва да бъде изпратено в срок до 03 април 2023 г. в Агенция за социално подпомагане.Актуално

съобщение

анкета