Атанас Дучев участва в информационна среща със зам.-министър Надя Клисурска

Заместник областният управител Атанас Дучев участва вчера – 14.03.2023 г., в информационна среща със заместник-министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска. Срещата бе организирана от МТСП и Областна администрация Варна във връзка с реализацията на проект П41 “Развитие на социалната икономика“, част от елемента „Следващо поколение ЕС“ (2021-2024г.) от Плана за възстановяване и устойчивост. В нея участваха заместник областните управители на всички области от Североизточен район за планиране, представители на местните власти, социални партньори и социални предприятия от региона.

Заместник-министър Надя Клисурска представи накратко пред присъстващите целите на проекта, чийто бюджет е в размер на 27 млн. лв. Планираните дейности са изграждане на 6 регионални центъра (фокус точки) на социалната икономика в градовете Варна, Бургас, Ловеч, Благоевград, Пловдив и Габрово. Целта им е да се насърчи дигитализацията на работните процеси в социалните предприятия и да се подкрепи регионалната конкурентоспособност на социалната икономика. Навсякъде има осигурени помещения, в които ще се помещават центровете, като във Варна се очаква откриването на фокус точката да е в края на март. Центърът ще бъде на ул. „Цар Симеон I“ №  26, в момента се осъществява подбор на екипа, който ще координира дейността по проекта.

„Регионалните центрове на социалната и солидарна икономика ще имат важна роля за изграждане на връзки между участниците на пазара, ще оказват техническа, логистична и комуникационна подкрепа за изграждане на мрежи от предприятия за производство и разпространение на продукцията. Дейностите им ще включват участие в изложения, борси, форуми, събития и конференции, свързани с развитието на социалната и солидарна икономика в България“,  подчерта заместник-министър Надя Клисурска. Цел на проекта е да се развият цялостно политиките, свързани със социалната икономика и да активираме стопанските субекти, независимо от тяхната правно организационна форма, да се регистрират в регистъра на социалните предприятия, добави тя. Ще бъде създадена дигитална платформа, която ще даде възможност да се изграждат мрежи от социални предприятия и те да реализират по-лесно своята продукция. По Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027 г.) са предвидени 43 млн. лева, които да бъдат насочени към социалните предприятия и за създаване на социални иновации. 
Актуално

съобщение

анкета