РИК обяви график за провеждане на обучения на секционните избирателни комисии по общини

Подготовката за произвеждането на избори за народни представители на 2 април 2023 г. тече нормално, съобразно одобрената с решение на Централна избирателна комисия Хронограма.

С  оглед необходимостта от извършване на обучение на членовете на СИК, секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия, секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, при спазване на Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 02 април 2023г, както и на основание чл. 72, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, със свое Решение № 68-НС/15.03.2023 г. публикува на интернет страницата си графика за обучения на членове на секционни избирателни комисии по общини. С пълния текст на решението можете да се запознаете на адрес https://rik08.cik.bg/ns202304/decisions/68/2023-03-15

На страницата си Районна избирателна комисия е публикувала на 15 март 2023 г. и образец на одобрената бюлетина, с която имащите право на глас в Добрички избирателен район ще могат да упражнят правото си на вот в изборния ден. Всеки желаещ може да се запознае с образеца на адрес https://rik08.cik.bg/ns202304

Гражданите могат да се запознаят и с листите с кандидати за народни представители на всички регистрирани в РИК Добрич партии и коалиции на адрес https://rik08.cik.bg/ns202304/candidates
Актуално

съобщение

анкета