Участие в работна среща и обучение

 

     ВЕЛИНГРАД. На двудневна работна среща във Велинград по покана на министъра на държавната администрация Николай Василев ще бъдат представители на Областна администрация: заместник областният управител Олга Задгорска, Ангел Драгостинов, н-к отдел „Регионално развитие и административен контрол", инж. Росен Павлов, държавен експерт „Регионално развитие".

     Те ще вземат участие в дискусия, посветена на необходимите промени в нормативната уредба, насочени към оптимизиране на функционалната компетентност на областните управители и взаимоотношението с териториалните звена на централната изпълнителна власт.

     СОФИЯ. Петима експерти от Областна администрация ще вземат участие в двудневно обучение в София, организирано от Института за правни науки при БАН на тема: „Нови подходи за противодействие на корупцията".
Актуално

съобщение

анкета