Дискусионна среща на тема за равнопоставеността ще се проведе в Добрич

Утре – 19.04.2023 г., от 14.00 ч. в зала „Европа“ в Областна администрация Добрич ще се проведе дискусионна среща на тема „Преодоляване на женската бедност и дискриминацията на пазара на труда в контекста на обществения и политически дебат“. Събитието е организирано в продължение на проект, изпълняван от Институт за социална интеграция и фондация „Фридрих Еберт“ в България, в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2021 – 2030 г. (приета с РМС № 969 от 30 декември 2020 г.).

Да присъстват са поканени представители на осемте общини в областта, на регионални институции, на синдикатите, на работодателските организации. Основната цел, която имат дискусионните срещи е по-широка публичност, повишаване чувствителността на местната общност и предизвикване на дебат за нуждата от политики по темата и представяне на иновативни и визионерски решения. Стремежът е равнопоставеност на пазара на труда, преодоляване на разликата в заплащането между мъже и жени за постигане на равна икономическа независимост. Ще бъде представена и ролята на образованието като ефективна политика срещу бедността и социалното изключване.

С програмата на Дискусионната среща можете да се запознаете в прикачения файл Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета