Има ли дискриминация спрямо жените при заплащането им за положения труд и каква е ролята на образованието

prev next

Днес – 19.04.2023 г., от 14.00 ч. в зала „Европа“ в Областна администрация Добрич се проведе дискусионна среща на тема „Преодоляване на женската бедност и дискриминацията на пазара на труда в контекста на обществения и политически дебат“. Заместник областният управител Атанас Дучев приветства присъстващите като отбеляза, че темата е една от важните за обществото ни и изрази надежда в разговора да се родят и ползотворни идеи, които да залегнат в законодателството на страната. Александра Берданкова представи проучване, което е направено в рамките на реализиран от Институт за социална интеграция и фондация „Фридрих Еберт“ в България, чийто данни показват, че в страната има дискриманиция по отношение на жените на пазара на труда.

Каква е ролята на образователната система по отношение преодоляване на този проблем и защо трябва да бъде намален броят на отпадналите ученици – за това данни сподели Виолета Христодулова – директор на училище. Тя подчерта, че статистическите данни са категорични за обвързаността между риск от бедност и образователен ценз. Колкото по-нисък е образователният ценз – толкова по-висок е рискът от бедност на индивида, на семейството, на икономиката на страната.

В дискусията се коментира нуждата от антидискриминационни клаузи в нормативните документи и закони, споделиха се мнения за наблюдаваната статистика – по-малко жени да заемат ключови ръководни длъжности както в частния сектор, така и в държавата.

Участниците се обединиха около становището, че трябва да има равнопоставеност на пазара на труда за мъже и жени и индивидите от двата пола да имат равна икономическа независимост.
Актуално

съобщение

анкета